Velkommen til Urmagerne.DK - En side om urmagere, ure og teknikken i urene.

 


Urmager uddannelsen

Kilde: Brochure om urmager-uddannelsen og Urmagerskolens hjemmeside

Urmagerskolens Hjemmeside - nyheder og opdatering ses her


Har du lyst til blive urmager?
Kan du lide at være omhyggelig og beskæftige dig med finmekanik, der kræver den højeste grad af præcision, så er det en ide at blive urmager. En urmager reparerer og fremstiller dele til ure af høj værdi og i alle størrelser. Det kræver en alsidig håndværker. Urmageren beskæftiger sig også med salg af ure, ofte i sin egen forretning.


Uddannelsen

Uddannelsen kan gennemføres på 4 år, og uddannelsen foregår i en vekselvirkning mellem praktik i en virksomhed og ophold på teknisk skole.

Bjælken viser hvorledes skoleperioder (mørkegrønne) og praktikperioder fordeles.

Uddannelsen er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.
Grundforløbet tages gennem indgangen Service og varer mellem 20-60 uger afhængigt af dine behov og valg. Grundforløbet kan også gennemføres gennem indgangen Håndværk og teknik.

Hovedforløbet varer 3½  år og består af 60 ugers skoleundervisning.
Du kan begynde i praktik hos en virksomhed, eller direkte på skolens Grundforløb inden for indgangen Service.

Du skal have afsluttet folkeskolen med mindst 9. klasse.
Skolen lægger vægt på, at du er en selvstændig person med gode samarbejdsevner. Du skal også kunne arbejde målrettet og gerne kreativt.

Er du fyldt 25 år, eller har du anden relevant uddannelse, kan du søge om fritagelse for dele af uddannelsen (merit).

Skoleuddannelsen på Teknisk Skole Ringsted
Skoleuddannelsen foregår på Teknisk Skole i Ringsted. På skolen er der mulighed for indkvartering, hvis den daglige transporttid overstiger 2 x 75 minutter.

Undervisningen på skolen er tilrettelagt som projektundervisning, hvor flere fag samles i en opgave, som f.eks.:

 • Nittebænk og Fremstilling af værktøj.
  Her indøves måle, opmærknings- og skæreteknik, samt arbejdsgange som lodde, file og drejeteknik.

 • Stueur.
  Her fremstilles et elegant stueur helt fra grunden, dvs. af råmaterialer hvor, der skal fræses, drejes, overfladebehandles og forgyldes. I konstruktionen indgår matematiske beregninger og teknisk tegning.

 • Skelettering.
  Et lommeur forarbejdes til et kunstværk.

 • Markedsføring.
  Lær at drive en forretning med salg af ure, udfærdigelse af annoncer, budgetter og butikskoncepter.

 • Søjleur.
  Her fremstilles et lille bordur, med håndværktøj og præcision på 1/100 mm – på øjemål.

I undervisningen bliver der lagt vægt på både praktiske og teoretiske færdigheder. I skoleuddannelsen vil der indgå fag som: Mekaniske storure og småure, urelektronik, elektroniske småure og specialure.
I de ur-tekniske fa er integreret med fag som: Engelsk, naturfag, reklame, salg og service samt virksomhedslære og innovation.

 På skolen er der fri adgang til computere og værktøj i fritiden. Ved afslutning af sidste skoleperiode er der en faglig prøve i teoretiske og praktisk fag (svendeprøve).

 Teknisk Skole Ringsted gennemfører urmageruddannelsen for alle urmagerelever i landet. Det betyder, at de fleste elever bor på skolehjem i uddannelsens skoledel. Dette er medvirkende til at skabe et særligt godt fagligt miljø og opbygge personligt netværk og venskaber for resten af livet.
I løbet af uddannelsen vil du også få kendskab til det skandinaviske og europæiske netværk, der findes blandt urmagere. Dette kan bl.a. indebære udveksling med urmagerelever fra andre udenlandske skoler eller rejse til den schweiziske urindustri.

Det man har lært på Teknisk Skole Ringsted indøves og udbygges i den praktiske uddannelse i en virksomhed.

Grundforløbet Service eller Håndværk og Teknik
Er du i tvivl om, hvorvidt du skal begynde direkte på en urmageruddannelse, kan Teknisk Skole Ringsted tilbyde dig et 20 ugers til 60 ugers grundforløb. l dette forløb vil du få lejlighed til at prøve dine evner og interesser af og du vil optjene merit til andre fag som findes inden for indgangen Service, hvis du ikke ønsker at gennemføre uddannelsen til urmager.
Har du gennemført grundforløbet Håndværk og teknik kan du opnå merit, således at du blot skal gennemføre et 5 ugers forløb i faget praktisk urmageri for at kunne fortsætte i urmager- uddannelsens hovedforløb.

Praktik uddannelsen
Grundforløbet Service kan gennemføres uden uddannelsesaftale med en virksomhed, men der skal indgås en praktikaftale med en godkendt virksomhed inden hovedforløbet kan påbegyndes.
Det er elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikaftale, men skolen er gerne behjælpelig. Er du ikke i stand til at finde en praktikplads, er der mulighed for at tegne en uddannelsesaftale med Teknisk Skole Ringsted i henhold til reglerne om skolepraktik.

For at indgå en praktikaftale, skal der være mindst en urmager i virksomheden. Hvis ikke alle arbejdsopgaver bliver udført i virksomheden, dvs. salg og reparation af ure, kan du indgå en kombinationsaftale om deling af en læreplads mellem to eller flere virksomheder.

Der er 3 måneders prøvetid. Prøvetiden gennemføres i virksomheden. Inden for prøvetiden kan du og virksomheden opsige uddannelsesaftalen uden varsel.

Videreuddannelsen
En urmager kan blandt andet videreuddanne sig på fabrikker i Schweiz, eller på skoler i bl.a. Schweiz, England, Tyskland og USA.

Beskæftigelse: Beskæftigelsesmulighederne er gode.

Løn
Lønnen forhandles individuelt på den enkelte virksomhed.
Under uddannelsen er startlønnen for lærlinge pr. l. marts 2001: ca. 1400 kr. pr. uge stigende til ca. 2400 kr. pr. uge i uddannelsens sidste år

Yderligere oplysninger
Ring til Teknisk Skole Ringsted på tlf. 5768 2400 og bed om tilmeldingsskema eller hør nærmere om uddannelsen. 
Besøg Urmagerskolens hjemmeside for yderligere oplysninger og nyheder om uddannelsen. 
Du kan også sende en e-mail til skolen.

 

  Siden er sidst opdateret : 15 December 2005